Firma

Firma PTB TRANZYT istnieje od 1993 roku i specjalizuje się w realizacji ścian szczelinowych
gr. 50; 60; 80; oraz 100 cm.

Wykonujemy również:
– tymczasowe konstrukcje rozparcia ścian szczelinowych oraz innych zabezpieczeń wykopów,
– elementy zbrojeniowe ścian szczelinowych,
– uszczelnienia konstrukcji żelbetowych – iniekcja wysokociśnieniowa.

Posiadamy własną zbrojarnię gdzie prefabrykujemy zbrojenia, elementy stalowych konstrukcji rozpierających oraz elementy żelbetowe.

Nasze doświadczenie pozwala sprawnie realizować kontrakty budowlane.