Oferta

  • Ściany szczelinowe grubości: 50; 60; 80 oraz 100 cm
  • Konstrukcje rozpierające/zabezpieczające wykopy
  • Zbrojenia prefabrykowane
  • Prefabrykowane elementy żelbetowe
  • Uszczelnianie/naprawa metodą iniekcji wysokociśnieniowej.