Skip to main content

Obudowa wykopu, zabezpieczenie wykopu – sprawdź naszą ofertę

Właściwy dobór obudowy głębokiego wykopu

Do każdego projektu i realizacji obudowy wykopu podchodzimy z dużą starannością i zaangażowaniem. Obudowa wykopu spełnia nie tylko funkcję ochronną, ale też stanowi konstrukcję części podziemnej obiektu. Odpowiednie zabezpieczenie wykopu jest jednym z najważniejszych etapów realizacji inwestycji budowlanej. Wymaga analizy różnych czynników, związanych zarówno z jej typem, jak i warunkami geologicznymi oraz hydrogeologicznymi terenu, na którym będą odbywać się prace. Wiąże się z koniecznością dokonania wielu pomiarów, prowadzenia obserwacji, a także oceny stanu i rodzaju już istniejących konstrukcji budowlanych, sąsiadujących z wykopem.

 

 

Sposoby na zabezpieczenie wykopu

Jednym ze sposobów na zabezpieczenie wykopu jest wykonanie ścian szczelinowych. Stateczność tych konstrukcji zapewnia m.in. zawiesina bentonitowa. Ściany szczelinowe są zazwyczaj stosowane w przypadku obiektów z głębokimi podziemiami oraz przy wykonywaniu fundamentów budowli między istniejącymi już obiektami. Tworzymy zabezpieczenia wykopów, które gwarantują wysoki poziom wodoszczelności oraz skutecznego przenoszenia obciążenia.

Drugim sposobem zabezpieczenia jest wykonanie stalowej konstrukcji rozparcia. Decyzja, którą metodę należy zastosować, podejmowana jest na etapie przygotowywania projektu i składa się na nią wiele czynników. Wybór poparty jest również wykonaniem wielu pomiarów. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednie zabezpieczenie dostosowane do warunków na danym terenie.

Właściwy dobór obudowy wykopu głębokiego gwarancją bezpieczeństwa i powodzenia realizacji późniejszych etapów prac konstrukcyjnych

Dzięki stosowanej przez nas technologii ścian szczelinowych z konstrukcjami rozparcia –wykopy są solidnie i właściwie zabezpieczone, a prace konstrukcyjne przebiegają efektywnie. Wpływ obudowy wykopu na otoczenie zostaje ograniczony do minimum, gdyż ściany te zapobiegają przemieszczeniom gruntu w jego sąsiedztwie, a tym samym uszkodzeniom okolicznych budynków. Stanowią zatem solidne zabezpieczenie wykopu. Jako firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży, współpracująca z deweloperami i generalnymi wykonawcami inwestycji w całej Polsce, zapewniamy, że w kwestii bezpieczeństwa obudowy wykopu możesz nam zaufać.

Na co zwracamy uwagę przy projektowaniu zabezpieczenia wykopu?

Kluczowe zadanie każdego projektowanego przez nas zabezpieczenia wykopu polega na zapewnieniu bezpiecznej pracy na jego terenie oraz jak najmniejszym oddziaływaniu konstrukcji na zabudowy sąsiadujące. Dokonujemy szczegółowych analiz sił działających na konstrukcję oraz wszelkich czynników, które mogą powodować zmiany ich wartości. Dzięki temu możemy oszacować potencjalne obciążenia i stworzyć ich model w programie obliczeniowym. Aby trafnie obliczyć wartości parć (spoczynkowego, biernego i czynnego) gruntu na konstrukcję, bierzemy pod uwagę zależność pomiędzy naprężeniem a odkształceniem konstrukcji. Na zakresy parć wpływają rozmaite zmienne, m.in.:

  • kształt, sztywność oraz potencjalne przemieszczenia konstrukcji oporowej,
  • obciążenia statyczne i dynamiczne naziomu w obszarze klina odłamu,
  • gospodarka wodna gruntu i otoczenia konstrukcji oporowej,
  • parametry gruntu istniejącego oraz zasypowego.

Aby obudowa wykopu była wytrzymała i bezpieczna, analizujemy również relacje między konstrukcją a gruntem oraz dokonujemy wymiarowania elementów konstrukcji w określonym modelu obliczeniowym. Efektem przeprowadzanych przez nas analiz oraz obliczeń geoinżynieryjnych jest projekt wykonawczy obudowy wykopu. To oczywiście jedynie ogólny zarys prac poprzedzających stworzenie projektu. W praktyce mamy do czynienia z różnymi sytuacjami problemowymi, jednak duże doświadczenie i wiedza umożliwiają nam realizację zadań o każdej wielkości i stopniu skomplikowania.

Technologia obudowy wykopu, która sprawdza się na obszarach zurbanizowanych

Specjalizujemy się w wykonywaniu obudowy wykopów za pomocą konstrukcji żelbetowych, które powstają w efekcie zabetonowania uzbrojonej szczeliny, wykopanej wcześniej w gruncie. Zabezpieczamy głębokie wykopy w obudowie ścian szczelinowych, z wykorzystaniem konstrukcji stalowej jako rozparcia. Jest to technologia, która pozwala na ograniczenie poziomych przemieszczeń obudowy wykopu i jego wpływu na obiekty sąsiadujące. Umożliwia tym samym wykonanie fundamentów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków (w tzw. ostrej granicy działki), dzięki temu sprawdza się na terenach zurbanizowanych.

Realizację zleceń w ścisłej zabudowie miejskiej oraz na terenach trudno dostępnych, poza fachową wiedzą i bogatym doświadczeniem, ułatwia nam również specjalistyczny sprzęt oraz 6 zestawów kopiących, które mamy do dyspozycji. Oferowana przez nas technologia obudowy wykopu pozwala też na zamknięcie dopływu wód gruntowych, zapewniając wodoszczelność konstrukcji. Dodatkowym atutem jej stosowania wraz z konstrukcjami rozparcia jest optymalizacja czasu i kosztów realizacji inwestycji. Dzieje się tak dzięki możliwości wykorzystania ścian jako docelowych ścian podziemnych kondygnacji oraz fundamentów budynku. Współpracuj z nami – zapraszamy.

ściany
szczelinowe

konstrukcje rozparcia tranzyt

Ściany szczelinowe to żelbetowe konstrukcje, które wykonuje się w szczelinie wydrążonej w gruncie. Pojedyncza sekcja głębionej szczeliny ma ok 6 mb długości. Stateczność wykopu w czasie procesu głębienia oraz betonowania zapewnia zawiesina bentonitowa. Betonowanie sekcji ściany szczelinowej odbywa się metodą kontraktorową – mieszanka betonowa wlewana jest stopniowo od dna szczeliny za pomocą rur wlewowych. Wielokrotnie powtarzany proces tworzy spójną obudowę wykopu.

W naszej ofercie znajdują się również barety, które wykonywane tą samą metodą są pojedynczym fragmentem ściany szczelinowej zabetonowanym w jednym cyklu. Wykonuje się je w celu kotwienia płyt fundamentowych oraz innych elementów konstrukcyjnych, na które działają siły wyporu. Zdecydowanymi zaletami opisywanej technologii są duża nośność pionowa oraz łatwość pokonywania przeszkód w gruncie.

Technologia ścian szczelinowych ma szerokie zastosowanie, jest bezpieczna w przypadku konieczności prowadzenia prac między istniejącą zabudową, sprawdza się w konstrukcjach tuneli, stacji kolejowych, podziemi budynków oraz fundamentów.

PTB TRANZYT świadczy usługi kompleksowo: nasza praca zaczyna się od przygotowania projektu wykonawczego, kolejnym etapem jest mobilizacja sprzętu i zaplecza technologicznego. Przystąpienie do procesu głębienia ścian poprzedza wykonanie murków prowadzących, a kończy wykonanie żelbetowego oczepu łączącego poszczególne sekcje ścian. Wraz z postępowaniem zaawansowania prac ziemnych zakładane są stalowe rozpory. Kiedy zabezpieczona ściana zostaje jednostronnie odkryta przystępujemy do etapu rektyfikacji i uszczelnienia, mającego na celu dostosowanie ścian do normy PN-EN 1538. Wykonujemy ściany szczelinowe o grubości od 40 do 100 cm, do głębokości maksymalnej ok 30 m.

konstrukcja
rozparcia

sciany szczelinowe tranzyt

Dobór technologii zabezpieczenia obudowy wykopu następuje na etapie przygotowywania projektu wykonawczego, ponieważ rzutuje na wszystkie etapy prowadzenia inwestycji.  Coraz śmielsze realizacje w centrach miast prowadzone w ścisłej zabudowie miejskiej, jak np. parkingi podziemne, budynki z kilkoma kondygnacjami podziemnymi czy tunele, wymagają solidnego zabezpieczenia stateczności obudowy wykopu. Powszechnie wykorzystywaną technologią są systemowe rozparcia realizowane przez firmę PTB TRANZYT.

Specjalizujemy się w wykonywaniu tymczasowego rozparcia obudowy wykopu kształtownikami oraz rurami stalowymi o średnicy od 508 do 813 mm.

Elementami wyróżniającymi zastosowanie tego typu zabezpieczenia wykopu są prosty i szybki montaż oraz ograniczenie prac do obrysu wykopu. Rozpory są montowane wraz z postępowaniem prac ziemnych. Po wykonaniu przez inwestora elementów konstrukcyjnych docelowo zapewniających stateczność wykopu następuje demontaż rozpór.

Posiadamy dwie bazy prefabrykacji rozpór stalowych: w Warszawie i Poznaniu oraz własną flotę przystosowaną do transportu elementów rozparcia, co pozwala nam zapewnić sprawną realizację i terminowe dostawy. Doświadczona kadra nadzoru oraz  brygady spawalnicze czuwają nad jakością i bezpieczeństwem prowadzonych prac.

Zapytaj o wycenę

Zapraszamy do kontaktu